Wednesday, October 21, 2009

छमछमी छमछमी नाचन

माथिको तस्बिर गत आइतवार विराटनगर-६ सम्झना टोलको एक घरमा खिचेको हो । यो देउसे समूहकी एक सदस्यले नृत्य गर्दाको तस्बिर हो । ड्रम सेट, गिटार र आधुनिक नेपाली गायन लिएर डुलेको त्यो टोलीले यस्तो नृत्य देखाउदा धेरैले नौलो माने । आधुनिक जमाना , आधुनिक देउसी ।

1 comment:

sandhya said...

Hello! Bhim dai, Nice blog, I have never known, you are a beautiful writer too, I like.

But I saw, your latest update also up to two months back, so please update frequently, I know you have a lot of matter, share it.

sandhya