Wednesday, February 10, 2016

नेपालका चराहरू

हाम्रा वरपर देखिने-भेटिने चराहरू
भेटिएसम्म यहाँ जानकारी अप्डेट हुँदै जानेछ ।

Blue-throated Barbet (कुथुर्के)


Red throated flycatcher (लालकण्ठे अर्जुनक)
Red-vented bulbul (जुरेली )No comments: