Sunday, January 3, 2010

COOL weather

This photo taken in 9 am today, at the route of southern village of Sunsari District, from Biratnagar. Child was burning lady's sandle for heat.

चिसो सबैलाइ समस्या पार्ने गरि भएको छ । आज यो फोटो सुनसरीको राजगञ्ज सिनवारी जाने क्रममा बाटोमा खिचेको हो । यी बालकहरुले तराइको भाषामा घुर भनिने आगो बालेर ताप लिइरहेका थिए । तर, बलिएको घुरमा साधन थियो-महिलाका हिलयुक्त पुराना सेण्डिल । रब्बर, प्लाष्टिक र यस्ता बाल्न नहुने कुराले सासलाई समस्या पार्छ । यिनले आरामले ताप्दै थिए । ठुला मान्छेहरु पर बसेर हेरिरहेका थिए ।


No comments: